Tihve -järjestelmien lähtökohta

Viihtyisässä ympäristössä rakenteet ovat esteettisesti korkeatasoisia ja kestäviä, hoito asiallista ja kasvit hyväkuntoisia. Ammattilaisten suunnittelema puunistutuslaatikko lisävarusteineen on merkittävä osa hyvää kaupunkiympäristöä.

KEHITYSTYÖN TAUSTAA

Katupuiden hoito on suuri haaste kaupunginpuutarhureille ja viherrakentamisen ammattilaisille. Joskus katupuut eivät kasva hyvin. Syitä tähän on monia. Kaikkia syitä emme edes tiedä, asiaa on tutkittu maassamme varsin vähän. Vuosia puiden istutus- ja hoitotyötä tehneet ammattilaiset ovat arvioineet tähän asti käytössä olleiden istutuslaatikoiden puutteet ja suoranaiset virheet sekä esittäneet toivottavia ominaisuuksia. Nyt on kehitetty uusi istutuslaatikko, jossa on huomioitu paitsi perustusvaiheen ja hoitotyön vaivattomuus, myös esteettiset näkökohdaat sekä ennen kaikkea puiden viihtymiseen vaikuttavat seikat. Puut saavat happea, vettä ja ravinteita aiempaa vaivattomammin. Hyvin voivat puut kestävät paremmin ilmansaasteita ja pysyvät terveinä. Tuotteet soveltuvat hyvin myös saneerauskohteisiin. Vanhat, painuneet ja epäsiistit ratkaisut saadaan vaivattomasti hyvään ja kestävään kuntoon. Selkeä muotoilu tarjoaa puille taustan, joka korostaa rungon ja lehvästön monimuotoisuutta. Valuraudan arvokasta materaalia korostava, perinteitä kunnioittava ulkoasu. Tihve istutusjärjestelmään kuuluu runkosuoja, juuriston suojaritilä, tukikehikko suojaverkkoineen sekä huoltoputki ja huoltokapseli.

ASENNUSTYÖ

Täyttää kunnallisteknisten töiden yleisten työselitysten vaatimukset. Voidaan tarvittessa purkaa ja siirtää toiseen paikkaan. Asennustyössä ei tarvita työkoneita eikä erityisiä liikenteenohjaustoimia. Asennustyön voi suorittaa jopa yksin.

Mikä on Kantava kasvualusta?

Käyttötarkoitus:

Kantavaa kasvualustaa käytetään kadun kantavana rakenteena silloin kun puita istutetaan alueelle, jolla pinta on kivetty, tai muutoin kova pinta.

Kantava kasvualusta mahdollistaa katurakennekokonaisuuden, jossa katu ei painu tai roudi, mutta se antaa puulle mahdollisuuden kasvattaa juuriaan rakenteessa.Kantavan kasvualustan rakenne

Periaatteena on, että kadun alle luodaan karkeasta materiaalista (graniitti, raekoko 10-18mm.) kantava runko. Kantavan rakenteen "väleihin" jää tilaa hienoainekselle, joka mm. sisältää humusta. Tämä hienoaines on kantavan kasvualustan rakenneosa, jossa puun juuret kasvavat.

Puun hyvinvointi ja kasvu eivät edellytä aivan tarkkaa, yhtä sekoitussuhdevaihtoehtoa, vaan puu sopeutuu erilaisiin olosuhteisiin. Tärkeää on, että pääasialliset ravinne- ja kosteustarpeet täyttyvät.

Kantavaa kasvualustaa rakennettaessa on tärkeää, että rakenneaineosat eivät lujitu lastaus- tai kuljetus-vaiheessa. Rakenteen tiivistäminen tapahtuu vaiheittain 30cm kerroksissa.